קריאה צפופה בטקס ההירדמות התלמודי

קריאת שמע שעל המיטה מתמודדת עם חרדות הקשורות בלילה ובשינה . תהיות על טבענו האנושי ועל שבריריות חיינו מהבהבות אמנם אי שם בסף תודעתנו בכל שעה , אבל בשעות האפלות , שבהן רישומי מעשינו אינם ניכרים , הן נוכחות ביתר שאת ומטרידות ביתר עוז . בפרק התשיעי והאחרון במסכת ברכות מביא התלמוד רשימה של אנשים הצריכים שמירה מיוחדת : אמר רב יהודה : שלשה צריכין שימור ואלו הן חולה חתן וכלה ... ויש אומרים : אף אבל ויש אומרים : אף תלמידי חכמים בלילה ( בבלי ברכות נר , ע"ב . ( רש"י מבחין בין שני סוגי אנשים הצריכים הגנה : חולה זקוק לשמירה מיוחדת , היות "שהורע מזלו , לפיכך השד מתגרה בו" וכך גם , "חיה" כלומר יולדת , ואבל . לעומתם , בחתן , בכלה ובתלמידי חכמים " מקנאתו מתגרה 1 השדו . "בהם כלומר יש הזקוקים להגנה מפני שאיתרע מזלם ויש הזקוקים לה בדיוק משום ששפר עליהם גורלם והקנאה שהם עלולים לעורר עשויה לגרור עליהם מזל רע . כל האנשים המנויים כאן נקלעו למצב של בדידות . הם רחוקים מביתם או משגרת חייהם הבטוחה . אף החתן והכלה שנלקחו מבית ילדותם אל בית חדש נמצאים במצב המעורר אי נחת . הם אמנם אינם בודדים , יש להם זה את זו , אבל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)