מבוא לקריאה הצפופה

עתה , לאחר שדנתי בנוסח קריאת שמע שעל המיטה ובברכות השחר ובהתפתחותן , אקיא את הגרעין התלמודי של כל אחת מהן קריאה צמודה ומרוכזת שאותה כיניתי "קריאה . "צפופה אם נקרא את היחידות הללו קריאה צפופה וסבלנית , נלמד מהן לא רק על טקס ההירדמות ועל טקס ההשכמה היהודיים , אלא אף על משמעותן של מילים , על פעולות טקסיות ועל הקשר ביניהן . הדבר יסייע בידינו להעלות השערות מה באה התפילה לעשות במתפלליה וכיצד פועל עלינו הטקס . כדרכן של קריאות טקסטואליות , גם קריאה זו אינה מבקשת להיות ניתוח בלעדי וכומס כול . אדרבה , צפופה ככל שתהא , היא באה להזמין פרשנויות וקריאות אחרות שיעשירו את התמונה וירבדו אותה .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)