ברכות השחר בסידורים הלא־אורתודוקסיים

הדיון ההיסטורי לא יהיה שלם ללא דיון בטיפול של הסידורים הלא אורתודוקסיים בתפילות ישראל . מאז העשור השני של המאה הי"ט , יצאו לאור מאות סידורים שנערכו בידי בני הזרמים הרפורמי , הקונסרבטיבי , הריקונסטרקציוניסטי ותנועות ההתחדשות Jewish ) . ( Renewal בנוסף , הודפסו סדרי תפילה פרטיים , משפחתיים וקהילתיים רבים שאינם משקפים זרם ממוסד . בחרתי לקרוא לסידורים אלה " סידורים . "לא אורתודוקסיים שם זה אינו מוצלח במיוחד , בעיקר בגלל העובדה שהתנועה הרפורמית לפחות , קדמה כתנועה מובחנת לתנועה האורתודוקסית . אך העדפתי שם זה משמות אחרים , בעייתיים אף יותר . את מלאכת עריכת הסידורים הללו הנחו כללים שונים למדי לעומת אלה של הסידורים המסורתיים ; בעוד שבסידורים מסורתיים ישנם גיווני נוסח ושינויים קטנים וגדולים במילות התפילה ובסדר הפנימי של חלקיה , הרי שהמקור לשינויים אלה הוא במקרים רבים קדום ועלום . טעמים שניתנים בספרות ההלכתית בעד נוסחה זו או אחרת , הם במקרים רבים טעמים שבדיעבד : מוציא לאור של סידור מסורתי נדרש אמנם לשאלות של נוסח , ובמקרים רבים אף צריך לבחור בין נוסחאות שונות , אך אין הוא בא ליצור יצירה חדשה . א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)