"שלא עשני" - הברכות המבחינות

דומה שאין תקדים בתפילות ישראל לדיונים הערים ( ולעתים הקדחתניים ) המתקיימים בעשרות השנים האחרונות בהקשרים אקדמיים , דתיים וציבוריים כאחד בברכות המבחינות , כלומר "שלא עשני , "גוי "שלא עשני עבד" ו"שלא עשני . "אשה לעומת מגבש ברכות הפעולות שנמצאו בתלמוד הבבלי , הברכות המבחינות מופיעות ( בשינויים ) כבר בספרות התנאים , כלומר בתוספתא , וכן בשני התלמודים ( שם הן מצוטטות כברייתא , מקור מתקופת התנאים . ( גוף ברכות זה אינו נמנה על ברכות השחר כפי שהן מופיעות בספרות התלמודית , אך כבר בסידורים הקדומים ביותר המצויים בידינו משולבים שני מגבשי הברכות במסגרת ברכות השחר . כיום בכל סידורי ישראל מופיעות הברכות המבחינות כשהן שזורות במגבש ברכות הפעולות או צמודות לו . הנה הדיון בברכות המבחינות בתוספתא : ר' יהודה אוי : שלש ברכות צריך לברך בכל יום : ברוך שלא עשני גוי , ברוך שלא עשאני בור , ברוך שלא עשאני אשה . גוי - שנאמר , "כל הגוים כאין נגדו כאפס ותהו נחשבו לו" ( ע"פ ישעיהו מ , , ( 17 בור - שאין ירא חטא , אשה - אין אשה חייבת במצות . משל למה הדבר דומה , למל ך בשר ודם שאמר לעבדו : בשל לי תבשיל , והוא לא בשל תבשיל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)