ברכות השחר בספרות חז"ל

יקיצה והשכמה בתלמוד כמו קריאת שמע שעל המיטה , גם ברכות השחר מופיעות בסוגיה התלמודית המרתקת "הנכנס , "לכרך סוגיה העוסקת בברכות הנאמרות עם הכניסה למקומות סיפיים ומעוררי חרדה ועם היציאה מהם . הברכות מסמנות את ראשיתם ואת קצם של המצבים הסיפיים הללו במסגרת דתית , בהכרה בחסדו של בורא עולם ובביטחון בהשגחתו . ברכות השחר הן ברכות הנאמרות על היציאה ממצב השינה , כלומר הקימה עם בוקר . לעומת שאר המקרים , שבהם באים מגבשי ברכות קצרים באופן יחסי , במקרה זה מספק לנו התלמוד הבבלי חטיבה עשירה מבחינת מספר הברכות המרכיב אותה . היות שבפרקים הבאים יעמוד מגבש ברכות השחר התלמודיות במרכז הדיון , אתייחס אליו כאן בקיצור נמרץ . באשר מתעורר [ האדם , [ אומר : אלהי נשמה שנתת בי טהורה , אתה יצרתה בי , אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא . כל זמן שהנשמה בקרבי , מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי , רבון כל העולמים , אדון כל הנשמות . ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים . כששומע קול תרנגול , יאמר : ברוך אשר נתן לשבוי בינה להבחין בין יום ובין לילה ; בשפוקח את עיניו , יאמר : ברוך פוקח עו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)