קריאת שמע שעל המיטה בקבלת האר"י

ר' יצחק לוריא , גדול מקובלי צפת , הידוע בכינויו האר"י , ( 1572-1534 ) פיתח שיטה קבלית רבת עוצמה הקרויה על שמו . הסידורים המושפעים מתורת הקבלה שלו הוסיפו נדבך חשוב בהבנת קריאת שמע שעל המיטה - הווידוי . במדריך למתפללים דנתי בפסקה הפותחת את קריאת שמע שעל המיטה ברוב נוסחי ימינו : "הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקניט אותי " ... שבה מתפרק ההו ^ ך לישון מכעסים וטינות . יש בקריאה זו ממד פניטטיבי , כלומר הקשור לווידוי ולתשובה , ובסידורי המקובלים נכנס הווידוי באופן מלא . רבי חיים ויטאל , ( 1600-1543 ) תלמידו ויד ימינו של האר"י , כתב בספרו שערי קדושה , את הדברים הבאים : ועתה בני שמע בקולי לכל אשר אני מצוה אותך , "הכון לקראת ז ^ להיןל ישראל" ( עמוס ד , . ( 12 בכל לילה בלכתך לישן , זכור כי היא מיתה הקטנה מזכירך המיתה הגדולה האמתית , והסתכל בכל . 30 להרחבה בנושא , ראו : ראו : ישראל מ' תא שמע , מנהג אשכנז הקדמון , ירושלים תשל"ט , עמי ; 326-311 Mark Washofsky , "The seareh for liberal Halakhah : a progress report" , Walter . Jacob and Moshe Zemer ( eds . ) , Dynamic Jewish Law , Jerusalem I l ) 9 1 , pp ....  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)