לתולדות קריאת שמע שעל המיטה

ליומי דוומי דוךמי , דוךמי , איז ' יקו ךי מאךךי , דוךמי , דוךמי סין אנסייה אי דולור . סיינטי , גיוןה , פאלאביףקאס ך טו מאךךי לאס פאלאב ' ךאס ךי "שמע . "ישראל דוךמי דוךמי , איזייקו ךי מךךי קרן איךמוזוךה ךי "שמע . "ישראל [ תרגום שיר הערש סלדינו ] ישן ישן , בן של אמא ישן ישן , בלי דאגה וכאב . שמע , אוצרי , את מילותיה של אמך המילים של "שמע . "ישראל ןשן ישן , בן של אמא 2 עם יופיו של "שמע ' . "ישראל תפילות שעניינן בקשת הגנה והצלה , היו קיימות בעם ישראל כבר במאה השנייה לפני הספירה . ההיסטוריון דוד פלוסר , שחקר תפילות מן הסוג הזה , טען שהורתן ולידתן במעגלים עממיים . בתחילה נזקקו להן בעיקר אנשים פשוטים ורק מאוחר יותר סמכו החכמים את ידיהם עליהן . כאן אעסוק בתולדותיה של קריאת שמע שעל המיטה , התפילה האחרונה הנאמרת לפני השינה , אך ראשית , אדון בקצרה בקריאת שמע במבט כולל .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)