"הנכנס לכרך": ברכות המתמודדות עם חרדות

כדי להבין טוב יותר את שני גופי הברכות שבהם אנו עוסקים , עלינו לבדוק את ה"שכונה הטקסטואלית" המקורית שבה הם דרים . ברכות השחר וקריאת שמע שעל המיטה מופיעות בסוגיית "הנכנס לכרך" בפרק התשיעי והאחרון במסכת ברכות בתלמוד הבבלי וחותמות אותה . פרק זה , המכונה פרק , "הרואה" עוסק בברכות שאותן אומר אדם על דברים שהוא רואה , שומע או חווה . נוכל לקרוא לברכות אלה " ברכות לעת , "מצוא מפני שבנבדל מן הברכות של תפילת העמידה או של קריאת שמע , שאותן יש לומר בכל יום ובזמנים קבועים , את הברכות בפרק "הרואה" מזמנים אירועים והתנסויות שאותם חווה האדם . סוגיית "הנכנס לכרך" ( בבלי ברכות ס , ע"א-ע"ב ) נלמדת מן המשנה : הנכנס לכרך מתפלל שתים . אחת בכניסתו ואחת ביציאתו . בן עואי אומר . ארבע . שתים בכניסתו ושתים ביציאתו . ונותן הודאה לשעבר , וצועק לעתיד לבוא ( ברכות ט , ר . ( לאחר הקביעה שיש לברך בעת הכניסה לכרך , כלומר לעיר הגדולה והזרה , ובעת היציאה ממנה ( שתי ברכות לשיטת המשנה וארבע לשיטת בן עזאי , ( מביאה המשנה עיקרון כללי : "ונותן הודאה לשעבר , וצועק לעתיד . "לבוא כלומר , יש להודות על הטוב שקיבלנו ולצעוק , היינו ל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)