בשולי המדריכים

שתי חטיבות התפילה העוטפות את השינה ומציבות גבולות בין היום ובין הלילה מתאפיינות בגיוון דתי וסגנוני . מלאכת עריכתן נמשכה דורות רבים , מתקופת המשנה ועד מאות השנים האחרונות , ובהמשך אראה כיצד בסידורי ימינו , ובעיקר בסידורים הלא אורתודוקסיים , הן ממשיכות להתפתח . היותן שייכות לרשות הביתית והעובדה שהן אינן נמנות על תפילות הקבע והחובה במובן המלא של המילה , אפשרה לכותבים לספח אליהן חומרים שונים ומגוונים המלמדים שיעור מעניין על תפקידה של התפילה ועל מטרותיה בעיני יוצריה ובעיני המתפללים . באלה נעסוק בפרקים הבאים . כאן נעמוד רק על כמה קווי דמיון בין קריאת שמע שעל המיטה ובין ברכות השחר : בשתיהן ברכה ארוכה שמקורה תלמודי - ברכת " המפיל שינה" בלילה , שעניינה ההירדמות וההיפרדות מן היום וברכת " המעביר שינה" בבוקר , שעניינה היקיצה והחזרה לפעילות ; בשתיהן הוספו , בעקבות תפילות המקובלים , טקסטים העוסקים ביחסים ראויים בין בני האדם : "הריני מוחל לכל מי שהכעיס והרגיז אותי " ... בקריאת שמע שעל המיטה . בברכות השחר נוספה בסידורי המקובלים קריאה שבה מתחייב המתפלל לקבל על עצמו את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" הבאה בכמה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)