מדריך לברכות השחר

וכך היה מנהגו . היה משכים בעלות השחר , מתקין עצמו , שותה כוס חמין , מתעטף בטלית מצויצת , מניח תפילין , ופוסע לאיטו בשביל הלח המוביל לבית הכנסת . העולם מלא טללים של שתר , והוא נושם את האוויר הטהור של ירושלים . מתוק לו האוויר הזה ולא יחליף אותו בשום אוויר שבעולם . בתוך כך באות לפיו ברכות השחר , וכל אחת מהן מפרכסת לצאת ראשונה . אלמלא עזרא מתון מטבעו היה , היו יוצאות כל הברכות כולם בבת אחת . הנותן ליעף כח , המכין מצעדי גבר , שעשה לי כל צרכי , ניכר בו שהוא נהנה מכל ברכה וברכה , והוא ממשש את איבריו ואומר : אמת , פוקח עיוורים ישתבח שמו . אמת , מתיר אסורים ישתבח שמו ( חיים סבתו " . ( תפילת השחרית , שהיא הארוכה והמורכבת מכל תפילות היום , בנויה במבנה דומה לפעמון . במרכזה מצויות , הן מבחינה טקסטואלית והן מבחינת מעמדן ההלכתי , החטיבות הקדומות יותר של התפילה - קריאת שמע וברכותיה ותפילת העמידה . זוהי הליבה של תפילות הקבע ותפילות החובה . קודמות להן חטיבות מקדימות , שהפקידן הוא להכין את הלבבות לתפילה : ברכות השחר שבהן אנו דנים פה ופסוקי דזמרה , ואל סופה של השחרית צורפו תפילות מסיימות . סיומה של התפילה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)