ברכות הלילה וברכות השחר מדריך למשתמשים

כבסיס וכמצע לדיון בתפילות החובקות את השיבה , אסקור עתה את שתי החטיבות הללו כפי שהן מופיעות בסידורים בני זמננו . קצר המקום מלהכיל את שלל נוסחי התפילה המקובלים בעדות ישראל ואת שפע הפירושים על דרך הפשט , הרמז , הדרש והסוד . אני ממליצה לרוצים להעמיק בעיון להשתמש ברשימת הקריאה המומלצת המובאת בסוף הספר . בפרקים הבאים ארחיב את היריעה בכל הקשור במרכיבים הטקסטואליים הקדומים של שתי החטיבות , ועל כן כאן אקצר בהם . שני גופי התפילה שלפנינו היו במקורם קצרים למדי : התלמוד מורה לומר בלילה את הפרשה הראשונה של קריאת שמע ( דברים ו , ( 9-4 ואת ברכת "המפיל שינה" ... ) המפיל \* i ff שנה על עיני ותנומה על עפעפי . ( ... אף טקס ההשכמה היה קצר - הוא היה מורכב מברכה על השבת , הנשמה לגוף המתעורר , רצף של ברכוה קצרות , הנקראות לעתים "ברכות , "הפעולות משום שנאמרו על דבר עשיית פעולות הבוקר הרגילות , וברכות על מצוות הקשורות בבוקר . עם הזמן נוספו לכל אחד מגופי התפילה מרכיבים רבים ומגוונים מאוד בכל הקשור במקורם הטקסטואלי , בסגנונם הספרותי ובאופיים הדתי . היות שקריאת שמע שעל המיטה נאמרת בבית ברשות היחיד , נמצא בנוסחיה ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)