שער ראשון התפילות העוטפות את הלילה: מדריכים למשתמשים