תוכן

טוב להודות 9 מבוא 11 שער ראשון : התפילות העוטפות את הלילה : מדריכים למשתמשים ברכות הלילה וברכות השחר - מדריך למשתמשים 23 מדריך לקריאת שמע שעל המיטה 25 מדריך לברכות השחר 51 בשולי המדריכים 89 שער שני : לתולדות התפילות העוטפות את הלילה " הנכנס . "לכרך ברכות המתמודדות עס חרדות 93 לתולדות קריאת שמע שעל המיטה 107 מהי קריאת שמע 107 קריאת שמע שעל המיטה בספרות חז"ל 110 קריאת שמע שעל המיטה בספרות ימי הביניים 123 קריאת שמע שעל המיטה בקבלת האר"י 126 סיכום 127 לתולדות ברכות השחר 130 ברכות השחר בספרות חז"ל 133 " שלא עשני" - הברכות המבחינות 137 מן הבית אל בית הכנסת ; ברכות השחר בספרות הגאונים 140 ברכות גנוזות : ברכות השחר בגניזת קהיר 148 ברכות השחר בימי הביניים : גיבוש וגיוון 157 ברכות השחר בסידורים הלא אורתודוקסיים 166 סיכום 176 שער שלישי : קריאה צפופה בתפילות העוטפות את השינה מבוא לקריאה הצפופה 181 קריאה צפופה בטקס ההירדמות התלמודי 182 קריאה צפופה בטקס ההשכמה התלמודי 192 נשים ו"אחרים" אחרים - קריאה צפופה בברכות המבחינות 224 ברכות מבחינות בתרבויות אחרות ? 234 מפיל ומעביר - היפוך מתוך דמיון 237 שער ר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)