מפת ירושלים "מעודכנת ‭,"1985-ל‬ שפורסמה בידי אגף המדידות. במפה ‭16-כ‬ אי דיוקים והשמטות רק באזור הרובע.