תכנית מערת צדקיהו ‭.1‬ הכניסה למערה. ‭.2‬ החומה הצפונית. ‭.3‬ לשער שכם. ‭.4‬ לשער הפרחים. ‭.5‬ אולם גדול שבו נערכו כינוסי הבונים החופשיים (המאםונים‭.(‬ ‭.6‬ מעיין קטן ‭דמעות")‬ ‭.("צדקיהו‬ ‭.7‬ תהום עמוקה, המהווה את המקום הנמוך ביותר במערה. ‭.8‬ הכניסה אל הקומה התחתונה במערה. (באדיבות זאת וילנאי‭.(‬