דורוחת ספינקס שנמצאה במערת צדקיהו ‭,1 873-ב‬ שמורה כיום במוזיאון הבריטי בלונדון. הצילום מתפרסם בזאת בפעם הראשונה (באדיבות ‭nz'^ra on‬