למעלה מימין לשמאל: שוק הקצבים; שוק הבשמים. למטה מימין לשמאל: שוק הצורפים; מעבר משוק הצורפים לשוק הבשמים,