‭n a‬ ‭£>> B‬ ‭r- /z‬ •• ‭r:‬ ‭" it‬ ‭r. r‬ ‭P n‬ ‭n P>‬ ‭^ n‬ ‭Q J^-‬ ‭r- n‬ ־' ‭n o‬ ־' ‭n a‬ ‭P4 rl‬ ^ ־‭'- j‬ ‭n n‬ ‭3°‬ ־‭n r‬ ‭° c‬ ‭|E‬ ‭o o‬ ‭r: c‬ ‭r- a‬.‭£ r‬ ^־‭r j‬ ? ‭E &‬ ‭n c a‬ • n Q n ‭v\‬ a r iz