מרכז מסחרי חדש ברח' צלאח א-דין, רחוב היוקרה של העיר המזרחית. נבנה ע"י יזמים פרטיים.