מרכז המנהל הירדני שנחנך ‭.1966-ב‬ בבניין התרכזו משרדי הממשל החשובים ואפילו לחוסיין היתה כאן לשכה, בעת ביקורו בירושלים. נקרא בערבית בית אל מ' גמע (בית המרכז‭.(‬ משמש כיום את משרד המשפטים של ישראל.