תכנית מתאר של העיר המזרחית (קנדל, ‭(1965‬ השטח המונציפאלי הורחב עשרת מונים, והעיר היתה אמורה להתפתח בעיקר צפונה, תור שילוב אזורי מגורים וחקלאות. מזרח הר הזיתים נועד לייעור. מקרא: קו שביתת הנשק. גבולות ירושלים המזרחית. גבולות תכנית המתאר. דרכים ראשיות, דרכים מתוכננות. רובעי מגורים. אזור תעשיה. ותעשיה קלה. מקומות ציבוריים פתוחים. שטחים חקלאיים. שטחים מיועדים לייעור. בתי קברות.

צפונה , תור שילוב אזורי מגורים וחקלאות . מזרח הר הזיתים נועד לייעור . מקרא : קו שביתת הנשק . גבולות ירושלים המזרחית . גבולות תכנית המתאר . דרכים ראשיות , דרכים מתוכננות . רובעי מגורים . אזור תעשיה . ותעשיה קלה . מקומות ציבוריים פתוחים . שטחים חקלאיים . שטחים מיועדים לייעור . בתי קברות .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל