בית איסמעיל ביי אל חוםייני, מהבתים המפוארים ביותר בירושלים המזרחית (כיום מלון אוריינט האוז‭.(‬