נראים רח' צלאח א-דין דהיום וסביבתו. ירושלים המזרחית שמחוץ לחומות ‭.(1 926)‬ בצילום שנעשה מהחומה באזור שער הפרחים ,