ירושלים המזרחית שמחוץ לחומות במפה ירדנית מאמצע שנות ‭.60-ה‬ בולט מספרם הרב של בתי המלון וסוכנויות הנסיעות והתעופה, כמו גם הקונסוליות הזרות הרבות בשיח' ג י ראח.