החלק הצפוני של ירושלים שמחוץ לחומות, בצילום אוויר ‭.191 8-מ‬