חקלאים ממעלה החמישה מעברים אוז עמק המצלבה (נחל רחביה‭.(‬