העיר המזרחית שמחוץ לחומות והרובע המוסלמי ברקע בצילום אוויר משנות ‭.70-ה‬