ירושלים המזרחית שמחוץ לחומות במבט ממוזיאון רוקפלר לאחר חנוכתו ‭.(1938)‬ נראים: ביה"ס לבנות רשדיה, רחי צלאח א-דין, ביה"ס שמידט ושכונות מוסררה ברקע.