שכונת שמעא לרגלי הר צירן בצילום משנות ‭30-ה‬ (השכונה אינה קיימת עוד‭.(‬