מנזר המצלבה והשכונות קרית משה (מימין) ובית הכרם (משמאל) - ברקע.