הרובע היהודי בעיר העתיקה ובי"כנ ‭."חורבה"ה‬ צילום משנות ‭.30-ה‬