נספח

אספקת המים לירושלים מאז ומתמיד היה המחסור במים אחת הבעיות החמורות של ירושלים . בעיית המים הלכה והחמירה ככל שירושלים הפכה לעיר גדולה . מצוקת המים בירושלים מעיקה במיוחד לנוכח העובדה שהעיר בנויה באזור הררי גבוה , הבנוי מסלעי גיר מחלחלים , שבהם מצויים מעיינות מועטים בלבד , בעלי אופי קארסטי . אגירת מי הגשמים כרוכה אף היא בקשיים , בשל העדר גשמים בחודשים מאי - ספטמבר . היקף הבעיה שונה מתקופה אחת לרעותה , הכל בהתאם לגודל העיר ואוכלוסייתה , כמות צריכת המים בתקופות השונות ויכולתם של שליטי העיר לפתור את בעיות אספקת המים . מקור המים החשוב ביותר של ירושלים , היה בראשיתה מעיין הגיחון . אלא שספיקתו מועטת יחסית 1140 ) ממ"ק בחורף ו 225 ממ"ק בקיץ , ( ועם גידול העיר לא היה בכוחו לספק עוד את צרכיה . משום כך שימשו הבורות במקור המים העיקרי של ירושלים במשך מאות שנים - למעשה עד לראשית המאה הנוכחית . היו תקופות , שבהן הבורות היו מקור המים היחיד , בעוד שבתקופות אחרות , הן היוו רק מקור משלים למים שסופקו באמצעות אמות מים . בפועל , ניתן למצוא בורות לאגירת מים בכל חצר כמעט בעיר העתיקה ובבתים רבים בעיר החדשה , שהוק...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל