לוח 0ו. אוכלוסיית כפרים פרבריים ערביים מחוץ לתחום המוניצפלי (ספטמבר 977ו)