לוח ‭.11‬ בפרים ערביים בעורן! המטרופוליני של ירושלים (ספטמבר ‭(1977‬