הרחבתה של ירושלים מעבר לגבול המוניציפלי

ירושלים ראתה מספר שלבים עיקריים בהרחבת השטח הבנוי . גידול אוכלוסיית העיר ( השלמה ) מ 228 , 000 בשנת 1961 ומ 268 , 000 בספטמבר 1967 ל 430 , 000 בסוף , 1983 גידול של 600 / 0 במשך 16 שנה 88 . 60 / 0 ) תוך 22 שנים , ( הביא גם לצמיחה ניכרת בעורף העיר . ניכרים סימנים ברורים של התפתחות מרחב מטרופוליני , אך מטעמים פוליטיים הדבר לעת עתה לא מתבצע במציאות בהיקף מלא , בעיקר בהעדר שיתוף פעולה של הישובים העירוניים והפרברים הערביים , וביניהם רמאללה ובית לחם . התפתחות זאת ניכרת בכמה כיוונים . במערב עד שואבה , בצפון עד לסביבת רמאללה , ובדרום עד לאלעזר ואפרתה שליד גוש עציון . האוכלוסיה הערבית גדלה יחסית אף יותר מן היהודית . בגבולות המוניציפליים החדשים נפקדו בספטמבר 71 , 300 1967 לא יהודים , וביוני , 122 , 300 1983 גידול של 71 . 50 / 0 תוך 16 שנה . אך אין זה הגידול המלא של האוכלוסיה הערבית . חלק לא מבוטל של האוכלוסיה הערבית מעדיף להתמקם בירושלים המורחבת מחוץ לגבולות המוניציפליים המורחבים של , 1967 שם המיסוי נמוך יותר ואכיפת חוקי הבנייה רפה עוד יותר מאשר ברבעים הערביים של העיר . דוגמא בולטת היא שכונת א...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל