רדו י יפו בשנות ‭.30-ה‬ הרחוב "לא צעד עם ‭,"הזמן‬ ומרבית בתיו הראשונים שרדו באתרם.