ממילא כיום ועגורני הבנייה ברקע. התכניות לשיקום ממילא טרם מומשו.