"שיכון האזבסטונים" בקרית היובל, שהוקם בשנות ‭.50-ה‬