לוח ‭.7‬ מרחקי נסיעה ממרכז העיר לשכונות החיצוניות והפרבריות של ירושלים (בק"נו)