לוח ‭.6‬ אוכלוסיית הישובים הפרבריים ממערב לירושלים - יוני 983 ו