מעברת תלפיות ‭אל")‬ ‭,("עלמיין‬ שהיתה באזור התעשיה של תלפיות ז־היום.