רחי המלך גיורג' ושכונת רחביה ברקע, בצילום אוויר ‭.1937-מ‬