לוח ‭.4‬ אחוז תושבי העיר העתיקה מכלל תושבי ירושלים (על פי נתוני המפקדים)