ובהמשך - השכונות הדתיות בין גאולה לרח' יפו. משמאל, נראה מחנה שנלר. מערבה ירושלים ב^לום אוויר ‭.1937-מ‬ בחזית התמונה נראית שכונת מקור-ברוך של