שלבים בהתפתחות העיר

עד לסוף התקופה העות'מאנית ומלה"ע ה ו , התפשטה העיר לרוממה , שכונת הבוכרים , שיח' ג'ראח והמושבה הגרמנית , שערי חסד ונחלאות . מעבר לשכונות אלו נמצאה רק שכונה עירונית אחת - גבעת שאול , שנוסדה ב , 1907 זאת מלבד הכפרים בסביבות העיר , כמו א טור וכפר השילוח שהתחילו בהדרגה ליהפך לפרברים עירוניים . התפתחות העיר בתקופת המנדט בתקופת המנדט היתה ירושלים לבירת הארץ ומושב השלטון . עובדה זו תרמה להעלאת מעמדה ולהגברת חשיבותה הכלכלית . בתקופה זו נתחזק גם מעמדם של בני העדות והלאומים השונים בעיר , עובדה שבאה לידי ביטוי בהתפתחות שכונות ורבעים חדשים משלהם . במפקד , 1922 נמנו בירושלים 62 , 578 תושבים , שהם כ 6 , 000 פחות מאשר לפני המלחמה . בסוף תקופת המנדט הגיע מספר התושבים ל , 165 , 000 דהיינו גידול של 164 ° / 0 בעשרים וחמש שנה . במשך תקופה זו חל גידול יחסי רב באוכלוסיה היהודית , בעיקר בעקבות גלי העליה הגדולים , גם אם בירושלים השתקעו פחות עולים מאשר בת"א ואולי אף בחיפה . לפי ההערכה היו בירושלים בסוף 1946 כ 102 , 000 יהודים , שהיוו כ 62 ° / 0 מתושבי העיר , וזאת בהשוואה ל 58 ° / 0 בשנת 1931 ו ס 54 ° / ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל