סתתי אבן יהודים מכינים אבני בניין להקמת רחביה, צילום מראשית שנות ‭.20-ה‬