זכרון משה בראשיתה, שכונת היוקרה של ירושלים עד ליסודה של רחביה (צילום ‭1915-מ‬ לערך‭.(‬