שכונת ניסן ב "ק (קרית נאמנה‭,(‬ שנוסדה בידי עדת החסידים ‭1877-ב‬ ברחי הנביאים, מול שער שכם. השכונה ניטשה ונהרסה בפרעות תרפ"ט.