המושבה הגרמנית בעמק רפאים שנוסדה בשנות ‭70-ה‬ של המאה הקודמת.