תכניות השכונות הוותיקות בעיר החדשה. בולטת החלוקה לחצרות פנימיות שניתן לסגרן בלילה.